Category Archives: Linux

Bank mBank eksportowanie listy wszystkich odbiorców do pliku

Niestety żaden Polski bank nie udostępnia funkcji eksportowania wprowadzonych odbiorców. W tym celu napisałem skrypt, który pozwala to osiągnąć osobom korzystającym z konta w mBanku. Po wprowadzeniu podstawowych danych skrypt loguje się na strony banku i ściąga wszystkich odbiorców. Następnie … Continue reading

Posted in Linux, php, Win | Tagged , , , , , , | 7 Comments

Spamassassin + vpopmail + sa-learn + learning from IMAP folders

Below is a quick solution to making spamassassin learn from specific IMAP folders. Script represents a daily cron script and I just used sudo vpopmail (has to be the same as your spamd user) to simplify things. You probably should … Continue reading

Posted in Linux | Leave a comment

FPDF polskie wolne czcionki

Postanowiłem wreszcie trochę uporządkować czcionki używane do generowania dokumentów pdf oraz obrazków wykorzystujących czcionki ttf. Załączam zestaw gotowej do zainstalowania czytelnej czcionki z pakietu liberation-fonts. Które są upowszechnione na licencji GPL. Pobierz

Posted in Linux, Web | Tagged | 2 Comments

Odmiana imion php mysql

Postanowiłem udostępnić uzupełniony zbiór odmian polskich imion dla bazy MySQL. Plik jest gotowy do importu do bazy MySQL, zawiera imiona,  odmianę, płeć oraz ilość sylab występujących w imieniu. Można go wykorzystać na przykład w skryptach php wysyłających życzenia urodzinowe lub … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | 8 Comments

localhost.customs or localhost:1001

Well, just recently I discovered an error in my Apache2 log file saying: 127.0.0.1 – – [17/Sep/2007:20:10:32 +0200] “GET /” 400 466 Well, that is a SSL log, so I am working to figure out what it really is… Ok, … Continue reading

Posted in Linux | Leave a comment

Using sed to change strings in multiple files

Ok, one more tip for today, which makes it very simple to change text within multiple files. Say for example that you want to change Bush to Kerry in 50+ files ending with “html”. OK, now you could edit them, … Continue reading

Posted in Linux | Leave a comment

Unzip, untar, unpack all archives

Once I came to a point of having downloaded 20+ tar.gz files and facing a need of finding an efficient way to extract them. If you are having such a problem then this simple solution will help: for F in … Continue reading

Posted in Linux | Leave a comment