How to use the gallery

New gallery is very powerful and features some dynamic content. I am sure you will be able to use it in the most efficient way. Here are some tips:

Click on Show sidebar in order to show the sidebar. After the sidebar is shown you can click on “Show Item Links” in order to have access to direct slideshows. A new icon will be shown next to the photo Action. Click on it and choose option of your interest.

When you are done with choosing options for your slideshow it is better to hide the sidebar by clicking Hide sidebar.

Polska wersja tutaj:

Nowa galeria ma bardzo wiele funkcji, które pozwalają na dynamiczne przeglądanie zdjęć. Jestem przekonany, że uda Ci się zrobić z nich najlepszy użytek. Poniżej jest kilka rad:

Naciśnij na Show sidebar w celu pokazania menu opcji. Następnie naciśnij na odnośnik “Pokaż linki do pozycji” by mieć bezpośredni dostęp do pokazów zdjęć. Zostanie wyświetlona nowa ikona przy zdjęciu lub albumie Action. Naciśnij na nią i wybierz odnośnik, który interesuje Cię najbardziej.

Gdy skończysz ustawiać opcje pokazu dobrze jest ukryć menu naciskając Hide sidebar, gdyż wówczas prezentacja zdjęć będzie niezakłócona.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *