Bank mBank eksportowanie listy wszystkich odbiorców do pliku

Niestety żaden Polski bank nie udostępnia funkcji eksportowania wprowadzonych odbiorców.
W tym celu napisałem skrypt, który pozwala to osiągnąć osobom korzystającym z konta w mBanku.
Po wprowadzeniu podstawowych danych skrypt loguje się na strony banku i ściąga wszystkich odbiorców. Następnie zapisuje ich do pliku CSV.

Plik PHPS jest dostępny tutaj.

W razie problemów służę pomocą, a za przekazaniem drobnego wsparcia mogę za kogoś przeprowadzić eksport. Oczywiście dyskrecja gwarantowana.

Posted in Linux, php, Win | Tagged , , , , , , | 7 Comments

Windows wireless network changing batch script

I had a need to write a batch (.bat) script under windows to change the wireless network that the computer is connected to.
The script is very simple and requires writing permission on C: drive but you can change the folder if you want. You also need to make sure that network profiles are already defined (i.e. you were once successfully connected to the networks provided).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
@echo off
cd c:\
set net1=name_of_network_1
set net2=name_of_network_2
set net3=name of network 3
set /p net0= <net
if "%net0%"=="%net1%" (
	echo %net3%>net
	set net=%net3%
	) else (
		if "%net0%"=="%net2%" (
		echo %net1%>net
		set net=%net1%
	) else (
		echo %net2%>net
		set net=%net2%
	)
)
netsh wlan disconnect
netsh wlan connect "%net%"

It can be used for example if one of the wireless networks is down.
You can use it in other situations, when you need a different routing or a different IP address (e.g. jDownloader).

Posted in Win | Tagged | Leave a comment

Wysyłanie smsów przez bramkę orange.pl – aktualizacja

Skrypt został dostosowany do nowych wymagań strony serwisu orange.pl.
Zmiany na pierwszy rzut oka są kosmetyczne (pola post i wylogowywanie), ale bynajmniej nie powinien podnosić alarmu po stronie serwisu orange.pl.

Plik phps został zaktualizowany.
Zalecam aktualizację do tej wersji.

Posted in General | 18 Comments

Mathematics skill testing quiz

In case you need to practice your basic maths skills, you can use my freshly developed online maths skills quiz.

I have developed it in PHP and it uses Ajax scripting to retrieve new questions. All questions are random, and no results are stored on the server side.

In case you are interested in the source code. Let me know, I will be happy to share it with you.

Good luck !

Posted in ajax, javascript, php, School | Tagged , , , , , | Leave a comment

Fractions in PHP and whole numbers

I have been searching for a good PHP class for fraction handling and found Math_Fraction in the PEAR database.
However, it was still lacking a possibility to display the whole numbers of a fraction and I had to rewrite the last function in the Fraction.php file.
Here it is:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function toString($whole=false)
{
  $n = $this->getNum();
  $d = $this->getDen();
  if (($whole == false) || ($n<$d)) {
    return "$n/$d";
  }
  else {
    if ($n==$d || $d==1) {
      return floatval($n / $d);
    }
    else {
      $w = floor($n/$d);
      $n = ($n-($d*$w));
      return "$w $n/$d";
    }
  }
 
}

I have also informed the maintainer about it, so he might update it some time.
Meanwhile I invite you to use this simple, yet effective solution.

Posted in php, Web | Leave a comment

Wysyłanie SMS przez bramkę mBox orange.pl – wykorzystanie php+curl

Trochę uporządkowałem skrypty i postanowiłem udostępnić skrypt do wysyłania sms’ów przez bramkę mBox orange.pl.

Jestem ciekawy ewentualnych ulepszeń, więc jak coś to proszę podsyłać nowe wersje ;)

UPDATE:
Skrypt został wzbogacony o możliwość wysyłania dowolnie długich wiadomości. Dzieli wpisaną wiadomość na 640 znaków i wysyła funkcją jako osobne smsy.
Ponadto, końcowy stan smsów jest pobierany przez Xpath.

Plik PHPS

Posted in General | 20 Comments

Spamassassin + vpopmail + sa-learn + learning from IMAP folders

Below is a quick solution to making spamassassin learn from specific IMAP folders. Script represents a daily cron script and I just used sudo vpopmail (has to be the same as your spamd user) to simplify things. You probably should use user specific crontab…

1
2
3
4
5
#!/bin/bash
for F in `find /home/vpopmail/domains -type d -name '.Junk' -print`;
do sudo -H -u vpopmail /usr/bin/sa-learn --spam $F/cur/* &> /dev/null;
rm -f $F/cur/*;
done;
Posted in Linux | Leave a comment

php strpos array

I needed a PHP function to check whether a string contained one of the array values. As we know strpos does’t accept input as an array so I had to tweak it  bit. Below is an example of what I did:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
function strpos_array($string, $values) {
  $hits = 0; //will give number of values found in a string
  foreach ($values as $try) {
    $pos = strpos($string, $try);
    if ($pos !== false){
      $hits++; // you can do array_push here to get the values
    }
  }
  if ($hits==0) { //if none value from array was found returns false
    return false;
  }
  else { //I just needed a simple true/false boolean
    return true;
  }
}
Posted in Web | 2 Comments

FPDF polskie wolne czcionki

Postanowiłem wreszcie trochę uporządkować czcionki używane do generowania dokumentów pdf oraz obrazków wykorzystujących czcionki ttf. Załączam zestaw gotowej do zainstalowania czytelnej czcionki z pakietu liberation-fonts. Które są upowszechnione na licencji GPL.

Pobierz

Posted in Linux, Web | Tagged | 2 Comments

Odmiana imion php mysql

Postanowiłem udostępnić uzupełniony zbiór odmian polskich imion dla bazy MySQL.

Plik jest gotowy do importu do bazy MySQL, zawiera imiona,  odmianę, płeć oraz ilość sylab występujących w imieniu. Można go wykorzystać na przykład w skryptach php wysyłających życzenia urodzinowe lub pozdrowienia.

W przypadku braku odmiany, proszę wpisać w komentarzach to uzupełnię.

Posted in Linux | Tagged , , , | 8 Comments